Prezentacja o zwierzętach wodnych.

Niesporczaki

30-letni, zamrożony Niesporczak. Po otrzymaniu wody ożył